Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen
Gintama Season 4, Gintama.: Silver Soul Arc,Gintama: Shirogane no Tamashii-hen

  1. Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen